Gastprogrammering

Friday, May 10, 2019 - Saturday, June 8, 2019Boottocht Black Heritage Tours | Publiek Programma Patricia Kaersenhout's Bloed Suiker


Une histoire: le miel aux lèvres

Saturday, April 1, 2017 - Sunday, May 21, 2017

Oussou ontwikkelde voor Cargo een taallaboratorium, waarmee hij zich richtte op de impact die kolonisatie heeft op de eigen taal van een land. Hij droeg in zijn lab 'bewijsmateriaal' aan voor de stelling, dat de authentieke betekenis van veel woorden en uitdrukkingen door de vroegere machtshebbers verloren zijn gegaan. Oussou gebruikte de transformatie die de Amsterdamse Houthaven onderging en gaat als metafoor. Interviews met mensen die deze transformatie van dichtbij hebben meegemaakt, vormden de basis voor zijn vergelijkend onderzoek. Deze worden in 4 talen (Fon, Frans, Nederlands en Engels) opgenomen in een ruimte vullend kunstenaarsboek, dat zich laat lezen als Une histoire: le miel aux lèvres.De installatie Bloed Suiker van Patricia Kaersenhout © Aatjan RendersOpening Smoke and Mirrors 10-11-2017


Naro Snackey


Naro Snackey

Naro Snackey (Bonn, 1980) volgde de St Joost Academie in Breda en was daarna resident aan de Rijksacademie in Amsterdam. De rode draad in haar werk vormt haar eigen geschiedenis. Zij is Indisch-Nederlands, in Duitsland geboren, maar in Nederland getogen en opgeleid. Haar werk gaat over herinneringen en identiteitsvragen en komt meestal associatief en intuïtief tot stand. Haar werk is reflectief, maar wil onder geen beding (ver)oordelen.

Naro Snackey woont en werkt in Amsterdam. lees dit artikel in Metropolis M.

http://www.narosnackey.com

Gerelateerd:

DEUCE


Balta

Friday, March 29, 2019 - Saturday, April 20, 2019


Image: Balta

Verloren paradijs: Van Utopie naar Dystopie

In Cargo laat Balta een pilot zien voor een grotere gedroomde expositie. Zij is gefascineerd door de bizarre geschiedenis van het eiland Tahiti, waar de Fransen in 1768 een aards paradijs dachten te hebben ontdekt en later tot kolonie maakten. Voor haar blik op culturele identiteit en de transformatie hiervan neemt Balta dit eiland als sprekend voorbeeld. Hier gold van oorsprong een typische gastvrijheid door aan bezoekers jonge maagden aan te bieden. Zo ontstond een ‘Tahitiaanse mythe’, een typische westerse, mannelijk utopie, waar onder meer Paul Gauguin in zijn werk gebruik van maakte.

Tot op heden wordt Tahiti voorgesteld als aards paradijs, terwijl het eiland geleidelijk is getransformeerd tot een toeristisch themapark. Aan de andere kant van dit ‘hemels spectrum’ werden door Frankrijk tussen 1966 en 1996 een kleine 200 kernproeven uitgevoerd, met voor de regio desastreuze gevolgen.Balta neemt haar recente kunstenaarsboek ‘Misunderstandings’ als uitgangspunt voor haar presentatie in Cargo. Aan de hand van de geschiedenis en de taal van Tahiti maakt zij met uiteenlopende middelen de schrijnende transformatie van een culturele identiteit zichtbaar.

Voor de van oorsprong Franse grafisch ontwerper/beeldend kunstenaar Balta (pseudoniem voor Anne-marie Durand) kunnen begrippen als taal, manieren, en gebruiken, die iemands identiteit bepalen, nooit voor lief worden aangenomen. Iemand een bepaalde identiteit toekennen biedt een heel persoonlijke kijk op zo iemand en op diens wereld. Iets op een bepaalde manier benoemen, betekent immers ook anders naar iets of iemand kijken.Balta onderzoekt in haar werk alle mogelijke factoren die een rol spelen in iemands culturele identiteit.

http://www.baltainholland.nl


DUSK van Annaleen Louwes

Wednesday, February 1, 2017 - Sunday, March 19, 2017


DUSK
Zij die het werk van Annaleen Louwes enigszins kennen, associëren dit veelal met indringende portretten van kwetsbare mensen: psychiatrisch patiënten, gevangenen of van zomaar mensen. Met eindeloos geduld verbindt Louwes hun kwetsbaarheid met schoonheid. Zonder uitspraken over hun levens te doen, geeft zij haar ‘modellen’ hun eigenwaarde mee en laat daarmee impliciet de menselijke conditie zien.
Zonder het geduld en de precisie te verliezen die haar fotografie zo typeert, toont Louwes in Cargo een filmisch drieluik, dat als opmaat voor het gebruik van film in haar oeuvre gezien kan worden.

Voor DUSK gebruikte zij het vluchtige karakter van de Houthaven als metafoor. In bouwtechnisch opzicht gebeurde hier destijds van alles; de woestenij van opgespoten zand markeert het nieuwe land, de horizon wordt doorkliefd door hijskranen, terwijl de nieuwe bewoners zich vestigden in de eerste gereed gekomen appartementen. Ook in de haven heerste volop bedrijvigheid: vrachtschepen laden en lossen er hun waar om de volgende dag ongezien weer van wal te steken.

Louwes observeerde en registreerde deze bewegingen, maar boorde daaronder een voor het normale oog onzichtbare wereld aan. Met het decor van de Houthaven componeerde zij een atmosferisch drieluik, die een beeldenreeks opleverde, waarmee in haar werk voor het eerst het verstrijken van tijd manifest werd.

Publiek programma rond DUSK:
12.02 Merel Bem over Doorkijken (naar fotografie)
26.02 Zef Hemel, een pleidooi voor Amsterdam als metropool
12.03 De Gebouwengids, wandelexcursie in de Houthaven

http://www.annaleenlouwes.nl

Gerelateerd:

Annaleen Louwes

Gerelateerd:

FERNWEHCirkel, live column (2) door Basje Boermet Nan van Houte, Gerco Ruijter, Reyn van der Lugt, Taco Hidde Bakker, Frank van der Stok, Petra Noordkamp en zo'n 40 anderen


Maurice Bogaert


Maurice  Bogaert (Heerlen 1975) 

Bogaert studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht en voltooide in 2001 een master aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam.

De laatste heeft Bogaert aan een serie projecten gewerkt waar verschillende media zoals architectuur, film, tekst en beeldende kunst samenkomen tot een totaalervaring. Soms waren dat extreem grote ‘walk through’ installaties en dan weer oneindig kleine schaalmodellen. Allemaal op hun eigen manier zijn het pogingen om begrippen als camerabeweging en montage te vertalen naar de fysieke ruimte.

Bogert woont en werkt in Amsterdam

http://www.mauricebogaert.nl

Gerelateerd:

Smoke and Mirrors


Over Cargo in Context


Over deze website:

Cargo's website laat zich als een krant lezen, terwijl de plaatjes per seconde van plaats veranderen. Door de site 'heen bladerend' voelt als een soort van ontdekkingsreis. Volg vooral de boven aangegeven catergorieën, dan kom je vanzelf waar je wezen wilt.

Over Cargo

Cargo in Context is de opvolger van Cargo, een non-profit projectruimte, die vanaf 2001 op de Realiteit in Almere zijn thuisbasis had. Met een grote omweg is Cargo in oktober 2016 in de Houthaven in Amsterdam neergestreken en wel in de Bonte Zwaan, de voormalige schippersbeurs, die sinds 12 jaar dienst doet als broedplaats voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en andere creatievelingen.

De Amsterdamse Houthaven is een typische pionierslocatie, die initiator Lia Gieling goed past met haar new town-ervaring, opgedaan in Almere (De Paviljoens), in Nieuwegein maar ook als curator in een Rwandees museum. De Houthavens zijn begin deze eeuw ontdekt als woongebied en (creatief) bedrijventerrein. Op de plek waar recent nog schepen uit de hele wereld hun ladingen hout losten, is nu geleidelijk een gebied ontstaan waar Amsterdammers met uiteenlopende achtergrond wonen en/of werken aan of vlakbij het water. De Bonte Zwaan ligt gemeerd op de scheidslijn van Het IJ en Noordzeekanaal, voor Gieling een aansprekende metafoor voor een plek waar cargo uit alle windstreken kan worden gelost.

Cargo toont louter nieuwe projecten. Hiervoor worden kunstenaars uitgenodigd, die met hun werk raken aan actuele onderwerpen. Cargo wil met hun 'statements' een betekenisvolle bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat en de rol van kunst en kunstenaars daarin. Gedurende de periode dat een project te zien is, wordt ook een ‘publiek programma’ georganiseerd.

Initiator en curator: Lia Gieling

Colofon: tekst: Lia Gieling - grafisch ontwerp: Vanessa van Dam - website: Lasociale

Cargo in Context heeft een ANBI Status d.wz.dat De Belastingdienst heeft Cargo aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018


Je Verdient Het

Friday, June 15, 2018 - Sunday, July 29, 2018


Recensie Parool Je Verdient Het door Joanneke Meester, 2018

Je Verdient Het was een terugkerend tekstbeeld van beeldend kunstenaar Joanneke Meester in de publieke ruimte rondom Cargo. Dit werk van Meester was getagd op diverse gevels in de Houthaven en de Spaarndammerbuurt. Deze beide buurten zijn qua functies – wonen, werken, winkelen en ondernemen – door de stedenbouwkundigen complementair aan elkaar ontwikkeld. Meester verwierf de afgelopen jaren bekendheid met haar betekenisvolle tekstbeelden, waarvan de inhoud toeschouwers tot nadenken moet stemmen. In en buiten de projectruimte van Cargo reageerden Benjamin Li en Marieke Zwart hierop met nieuw werk. Nina Glockner en Césare Pietroiusti laten bestaand werk zien.

Hier kunt u de live column die Dirk van Weelden tijdens de opening voordroeg, terug lezen.

In de ruimte zal ook het proces van het project getoond worden in de vorm van een stop-motion video. Deze is gemaakt door Luc Schraauwers (https://www.scenesby.me/).

Je Verdient Het is mede mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst) en Loods6.

http://www.joannekemeester.comJoanneke Meester, Marieke de Zwart, Nina Glockner en Benjamin Li

Benjamin Li

Marieke Zwart

Nina Glockner

Césare Pietroiusti

Je Verdient Het


Joanneke Meester tagt Je Verdient Het op een gebouw

Beeldend kunstenaar Joanneke Meester kan ook taalvirtuoos genoemd worden. Zij weet – gebruik makend van haar persoonlijke emoties en motieven - met één enkel woord of simpele zin te raken aan een universeel thema of dilemma. De afgelopen 10 jaar heeft zij op veel plekken met ‘handmatig aangebrachte one liners’ een eigen beeldtaal ontwikkeld. Meester’s teksten zijn verwant aan de graffiti, want ook al zijn haar teksten expliciet bedoeld voor een bepaalde plek of ruimte, hebben deze ook iets anarchistisch en/of ironisch. Door steeds net iets ‘over de rand’ te gaan, leveren haar woorden impliciet een maatschappelijk commentaar.

http://www.joannekemeester.com

Gerelateerd:

Je Verdient HetThierry Oussou working on his installation "Une histoire: le miel aux lèvres" at Cargo.


Thierry Ousso

Gerelateerd:

Une histoire: le miel aux lèvresPjotr Muller: una giornata particulare, Cargo Almere 2004Publiek programma Patricia Kaersenhout - boottocht door Black Heritage Tours


Van hout en de dingen die voorbij gaan


Installatie Delphine Bedel - Like timber in the wood harbour a tree can never be replanted. I will never belong. (fotografie: Ab den Held)

Inez de Brauw (Den Haag 1989)

Na haar bachelor Schilderen (2014) aan de HKU in Utrecht, vervolgde zij een paar jaar later haar studie aan de Rijksakademie (2016-2017) in Amsterdam. Sindsdien laat zij haar werk regelmatig in groeps- en in solotentoonstellingen zien. De Brauw onderzoekt in haar schilderijen de frictie tussen verschillende tijden en culturen. Zij is van mening dat elke groep, elke cultuur en tijd andere eigenaardigheden heeft en dus ook eigen taboes en waarden. Associatief zoekt zij voorstellingen bij elkaar die qua tijd en/of plaats bij elkaar horen, maar die zij in een schilderij vervolgens tegenover elkaar zet. Na ingrepen met kleur en plasiticiteit weet zij die contrasten toch te laten zien.

In 'Van hout (...)' laat zij een monumentale muurschildering zien waarin zij de ultra moderne interieurs in de huidige woonwijk laat zien met op de achtergrond de oorsprong van het gebied aan het IJ.

‘’Standing in front of an Inez de Brauw painting is like having the experience of standing between two mirrors. The interiors which make up the black and white paintings are composed by fragments taken from lifestyle magazines. De Brauw appropriates decorative patterns appearing on wallpaper, pillows and furniture, patterns which by the time they appear in a magazine have lost their historical significance. As such, these paintings become a framework which reflects the continued migration of forms and ideas, from magazines to real life, back into magazines, in an endless mirroring of historic forms and their imitations (...)'. (bron: catalugus Rijks Open 2016)

inezdebrauw.nl


Iede Reckman (Leiden 1981)

Reckman studeerde in 2003 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK), waarna hij met een aantal bevriende kunstenaars het kunstenaarsinitiatief Billytown in Den Haag oprichtte. Hoewel hij daar tot vandaag en de dag intensief bij betrokken is, deed Reckman in 2013 ondertussen een master aan de Glasgow School of Art (UK) en nam deel aan verschillende residency-programma’s in de VS, Tsjechië, Korea en het EKWC in Oisterwijk.

Reckman werkt graag met hout en heeft grote belangstelling voor dendrologie. Hij vergelijkt het ontstaan van een beeld met natuurlijke fenomenen en beziet de natuur als een optimale balans tussen willekeurige en berekenbare invloeden. In zijn werk zoekt Reckman naar een vergelijkbare balans. Door middel van herhaling van vorm en handeling richt hij zich op processen die onderdeel zijn van het hele ontstaansproces van een kunstwerk. Reckman hecht er belang aan dat van concept naar de visualisering van een idee tot het  beeld – deze punten gekoppeld houdt en zodoende de condities creëert om de ervaring te sturen naar een gebied waar het mentale en fysieke in elkaar overgaan.

iedereckman.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koos Buster (Amsterdam 1991)

Koos Buster studeerde pas vorig jaar af aan de afdeling Keramiek van de Gerrit Rietveld Academie, maar zijn eindexamenwerk trok meteen veel aandacht. Behalve een expo bij Galerie Fons Welters, kreeg hij ook uitnodiging voor een residency bij De Bijenkorf, maakt hij straks deel uit van het Amsterdamse Pontenproject en dus ook van dit prexpo in Cargo. Buster’s keramisch werk is enerzijds schatplichtig aan de oer-Hollandse traditie van ‘het tegeltje aan de wand’ met daarop een toepasselijke spreuk als 'Oost – West,' enzovoort. Maar Buster grijpt op die traditie stevig in door er anders vorm aan te geven en er even tegendraadse als eigentijdse zinsneden op te ‘posten’.

 ''My work portrays the search for a certain “doltish perfection” or something trivial that could also be celebrated. When I have an idea, I start sketching. Those sketches are a first step into the process, but I also like to see them as potential finished works, fully established within the sketch phase. The innocence and messiness of a quick sketch has elements I like to see returned in a final piece of work (…)’’. (source Mr Motley 2018)

________________________________________________________________________________________

Delphine Bedel

Delphine Bedel is kunstenaar, uitgever, curator en docent. Zij is de oprichter van Meta/Books, een onderzoeks- en uitgeversplatform voor opkomende fotografen en grafisch ontwerpers. Belangrijkste aandachtsvelden zijn media, technologie, feminisme en wereldwijde uitwisseling van beelden. Bedel staat bekend om haar schurende publicaties en feministische onderwijsprojecten. Zij werkt samen met belangrijke culturele instituties, fotografie festivals en kunstacademies. Delphine Bedel's werk wordt zowel in Nederland als daarbuiten ten toongesteld heeft. Zij treedt veelvuldig op als spreker en/of moderator op internationale conferenties en seminars, onder meer in Centre Pompidou, Pariis, Stedelijk Museum Amsterdam, Chelsea College of Art and Design in Londen et cetera. Momenteel is Bedel lid van de adviescommissie van het Mondriaan Fonds en de Duitse Foto Akademie. Naast al deze bezigheden werkt zij aan een proefschrift aan de University for the Creative Arts (GB). Zowel haar beeldend als geschreven werk is opgenomen in onder meer The British Journal of Photography, Aperture Photobook Review, Eikon Magazine, ID-Pure, Tagesspiegel, Filter magazine, MetropolisM, et cetera.

Lees meer over Delphine Bedel in het interview met Joyce Poot op de Engelse versie van deze site.

delphinebedel.com

 

 

http://www.art.amsterdam.com

Gerelateerd:

Van Hout en de dingen die voorbijgaanIntroductie van Neske Beks tijdens de opening van Bloed SuikerLezing door Christiaan Fruneaux van Monnik, studio for futures and fiction


Edities

Cargo vraagt kunstenaars die hier een project ontwikkelen een kunstwerk in oplage te maken. Het biedt een unieke gelegenheid om eigenaar te worden van een fraai kunstwerk tegen een aantrekkelijke prijs. Zowel de kunstenaar als Cargo werken hier op non profit basis; met een aankoop steunt u alle partijen, inclusief uzelf.

Editie(s) Annaleen Louwes nav DUSK


© Annaleen Louwes

Zowel uit filmisch drieluik DUSK als uit FERNWEH kwam een editie voort; prijs = € 300; mét lijst € 350 excl BTW

Patricia Kaersenhout


© Patricia Kaersenhout

N.a.v. haar project Bloed Suiker vervaardigde Patricia Kaersenhout deze riso-print in een oplage van 25 exemplaren. Het betreft een still uit de documentaire Amsterdam, Sporen van Suiker (2017) van Ida Does (camera: Jurgen Lisse; montage: Cam Does).

Prijs = € 125, = zónder en mét lijst € 175, = excl. 6 % BTW


© Maurice Bogaert

N.a.v. zijn project Smoke and Mirrors vervaardigde Maurice Bogaert deze print, genaamd Repoussoir [2017], in een oplage van 15 exemplaren.

Prijs = € 125 incl. lijst excl. 6 % BTW.

Naro Snackey


© Naro Snackey

N.a.v. haar project DEUCE maakte Naro Snackey deze print.

Titel: Ancestor portrait and ceremonial crown
Medium: Digitale print op aquarel papier
Afmeting: 210 bij 297 mm (A4)
Editie: 8 + 2 AP

Prijs: € 120 incl. lijst excl. 6 % BTW.

Joanneke Meester


© Joanneke Meester

N.a.v. haar project Je Verdient Het maakte Joanneke Meester onder andere deze print en 7 andere unieke prints.

Je Verdient Het
Unieke print A4
Oplage 8
€ 125 incl. lijst excl. 6 % BTW.

Marieke Zwart


© Marieke Zwart

N.a.v. het project Je Verdient Het maakte Marieke Zwart deze print.

Scenes van De Kletskop
Unieke print A4
Oplage 6
Prijs = € 120 excl. lijst: € 20 excl. 6 % BTW.

Benjamin Li


© Benjamin Li

N.a.v. Je Verdient Het maakte Benjamin Li deze vlag. Bij de vlag krijgt u ook een biljet van Benjamin's zelf gemaakte "geluksgeld".

I Won
Vlag, nylon 50 x 70 cm
Oplage 10
€ 30 excl. 6 % BTW.


Editie nav Balta's project Lost Paradise (...); editie van 5# prijs € 75 incl BTW (nog 1 ex over!)

Undermined


Fragmenten uit Gunthers's Pond en Mar de Plastico

Natascha Libbert's editie voor Cargo; oplage 8; prijs € 180 inclusief BTW


Iede Reckman - Storied Wood - oplage 5

Prijs: € 105 exclusief 6 % BTW"Heidag in Cargo' door/voor theoriedocenten Gerrit Rietveldakademie.
Annaleen Louwes

Friday, September 21, 2018 - Sunday, November 4, 2018


Fotografie: Aatjan Renders

In 2018 is Cargo door UNSEEN gevraagd deel te nemen aan het City Program van deze editie. Op haar beurt vroeg Cargo de Nederlandse fotograaf Annaleen Louwes om een nieuw project voor Cargo te ontwikkelen. In FERNWEH verkende Louwes de menselijke conditie door oud en nieuw werk, fotografie en bewegend beeld met elkaar te combineren. Met deze mix probeerde zij een sfeer van sterfelijkheid, verlangen, abiguïteit en tijdelijkheid te creëren. Dit doend legde Louwes een onverwachte relatie bloot tussen haar oude en nieuwe werk.

Tijdens de opening op 14 september droeg filmciticus en schrijver Basje Boer haar derde live column voor, geïnspireerd door Louwes' nieuwste project. Boer's column kunt u hier teruglezen.

Fernweh is financieel mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds

En dan nog dit: https://www.hannehagenaars.nl/blog/annaleen.louwes-fernweh

http://www.annaleenlouwes.nl

Gerelateerd:

Annaleen Louwes


Van Hout en de dingen die voorbijgaan

Saturday, August 31, 2019 - Sunday, October 20, 2019


Dirk van Weelden spreekt zijn column uit tijdens de opening van Van Hout ... op vrijdag 30 augustus

Met de opkomst van de wereldhandel bleek ook hout goede handel. Tot het einde van de negentiende eeuw kwam het hout net als veel andere goederen via Delfzijl, Zeeland en de Zuiderzee Nederland binnen. Nadat in 1876 het Noordzeekanaal in gebruik werd genomen, werden voor het steeds populairder wordende hout drie houthavens achter elkaar uitgegraven; daar omheen vestigden zich allerlei toeleveringsbedrijven. Enorme hoeveelheden hout kwamen Amsterdam binnen zonder dat iemand zich wat leek aan te trekken van de wereldwijde ontbossing die daarmee plaatsvond.

Geleidelijk vond ook houttransport steeds meer over land plaats en toen eind vorige eeuw de import van bedreigde houtsoorten ook door de Nederlandse regering verboden werd betekende dat een flinke knauw voor het belang van de Houthaven(s). Anno 2019 is de roerige geschiedenis in dat zelfde gebied nauwelijks voorstelbaar. De laatste 20 jaar hebben de houthavens een enorme transitie ondergaan en geleidelijk veranderd in een hypermodern bijna klimaat neutraal woongebied met zo'n 7.000 apartementen and eensgezinswoningen.

In een tentoonstelling over de geschiedenis van dit markante gebied maken kunstenaars Delphine Bedel, Inez de Brauw, Koost Buster en Iede Reckman met nieuw werk verschillende fases aanschouwelijk.

Op vrijdag 30 augustus werd de tentoonstelling geopend met een live column van schrijver/essayist Dirk van Weelden!

Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het Institut Francais aux Pays Bas

Gerelateerd:

Delphine Bedel, Inez de Brauw, Koos Buster en Iede Reckman


Smoke and Mirrors

Friday, November 10, 2017 - Saturday, December 23, 2017


installatie (fotografie:)

Met Smoke and Mirrors reflecteerde Bogaert op de uitdijende metropool en de gekte op de huizenmarkt. Hiervoor haalde hij met de Pepper's Ghost een 19de eeuwse analoge uitvinding van stal, die met behulp van licht en glasplaten de illusie van een geestverschijning wekte. De ruimte vullende Pepper’s Ghost in Cargo beoogde een totaalervaring en diende ook als ‘kijkmachine’, waarin realiteit en megalomane toekomstvisies op de stad over elkaar heen buitelden. Bogaert liet met Smoke and Mirrors het utopische, fantastische sci-fi denken over de stad zien.

Tijdens de finissage droeg beeldend kunstenaar|auteur Basje Boer een column voor, geïnspireerd op Bogaert's project. Haar column kunt u hier teruglezen.

Publiek programma Smoke and Mirrors:

1. Kunstenaarsgesprek tussen Edwin Zwakman en Maurice Bogaert; moderator Lilet Breddels

2. Soundscape city (een geluidswandeling door de Houthaven)

3. Studio for Futures and Fiction

http://www.mauricebogaert.nl

Gerelateerd:

Maurice Bogaert


Publiek Programma


Finissage: Van hout en de dingen die voorbij gaan

Op zondag 20 oktober sluiten we de tentoonstelling Van hout en de dingen die voorbij gaan feestelijk af tussen 16:00 en 18:00 uur. Wees welkom!


UNDERMINED

Friday, June 14, 2019 - Saturday, July 27, 2019


Het Parool donderdag 13 juni daags voor de opening

Over Natascha Libbert (1973)

Libbert studeerde fotografie aan de Koninklijke Academie in Den Haag (KABK). Sinds 2014 is zij full time beeldend kunstenaar/fotograaf en wisselt zij vrij werk af met opdrachten. Zij werkte onder meer voor de ING Collectie, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Marie-Stella-Maris Foundation, diverse musea en voor advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Een van haar laatste opdrachten kreeg zij van de Provincie Noord Holland, voor wie zij de vermaarde sluizen in IJmuiden vastlegde, vlak voor deze vervangen zouden worden. Deze opdracht resulteerde in Libbert’s persoonlijke zoektocht door de wereld van de scheepvaart, die zij vastlegde in haar boek I went looking for a ship. (The Eriskay Connection).

Het werk van Libbert gaat veelal over ogenschijnlijk onschuldige plekken en landschappen, waarin zij sporen die mensen erin achterlaten, subtiel voelbaar maakt. Voor undermined deed zij onderzoek naar de schadelijke gevolgen van onze omgang met de aarde in het antropoceen.

Natascha Libbert woont en werkt in Amsterdam

http://www.nataschalibbert.nlThierry Oussou in gesprek met Bart Luirink op 9 april.Thierry Oussou in de Houthaven


Een tweede bestemming voor de suikerbroden van Patricia Kaersenhout's Bloed Suiker


Lia en de Marokkaanse vrouw met een van de suikerbroden.

Tijdens de afbouw van de installatie Bloed Suiker van Patricia Kaersenhout kwamen bij toeval twee Marokkaanse vrouwen langs Cargo gelopen. Ze stopten en staarden enige tijd naar binnen terwijl wij ons afvroegen wat we konden aanvangen met de resterende suikerbroden. Wat een toeval dat we er hen en vele andere vrouwen die met hun boodschappenwagentjes kwamen blij mee konden maken. Hiermee was de cirkel helemaal rond. Tijdens haar onderzoek naar de productie en handel in suiker, kwam Patricia er namelijk achter dat de originele suikerbroden hun herkomst in de 17de eeuw in Marokko hadden. Via Spanje en Portugal vond deze vorm haar weg naar het Caraibisch gebied; de ruwe suiker die naar Europa kwam werd eeuwenlang door onze 'suikerbakkers' in dezelfde vorm gegoten. De Marokkaanse gemeenschap in Nederland heeft vastgehouden aan deze traditie, mooi toch dat de suiker in Cargo juist hier weer terecht is gekomen.


On-Trade-Off; The Weight of Wonders

Friday, November 15, 2019 - Saturday, December 21, 2019


On-Trade-Off; The Weight of Wonders behelst een fase van een artistiek onderzoekstraject. Het is een initiatief van twee kunstnaarsinitiatieven t.w. Picha (DRC) en Enough Room for Space (BE). Samen met een publiek programma laat de tentoonstelling in Cargo werk zien van Sammy Baloji, Marjolijn Dijkman, Maarten Vanden Eynde, Musasa, Jean Katambayi, Georges Senga en Daddy Tshikaya. On-Trade-Off gaat heel nadrukkelijk uit van één specifieke grondstof, namelijk lithium (Li3), dat momenteel gezien wordt als het 'zwarte goud' vanwege zijn cruciale rol in de wereldwijde transitie naar en fossiel vrije economie. De kunstenaars volgen het Lithium van waar het gemijnd wordt (DRC) via dat van raffinage (Australië) tot waar het wordt toegepast in onze hardware (China). Door dit traject zo stringent te volgen, willen de kunstenaars aantonen dat er sinds de zeventiende eeuw en de triangular trade nog bar weinig is veranderd. Het onderzoeksproject laat zien hoe de onmenselijke arbeidsomstandigheden en de economische disbalans is blijven bestaan. Cargo werkt voor deze fase van het project nauw samen met Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en ook met de Stichting Thami Mnyele. De tentoonstelling On-Trade-Off: The Weight of Wonders zal uitsluitend in Cargo te zien zijn; het publiek programma op beide podia.

www.brakkegrond.nl; www.thami-mnyele.nl


Nina Glockner

Nina Glockner studeerde filosofie in Berlijn, beeldende kunst in Groningen en Istanbul en ontving haar MFA aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Haar werk werd getoond tijdens festivals en in tentoonstellingen in Nederland, Japan, Duitsland en Brazilië. Ze is gastdocent aan kunstacademies in Gent, Amsterdam en Zürich en werkt momenteel als wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Media theorie aan de Universiteit voor Toegepaste Kunst in Wenen.

http://www.ninaglockner.de/

Gerelateerd:

Je Verdient Het


Marieke Zwart


Push/Fall/Repeat, 2017 nr 3 of Lithographic series (of 6)

Marieke Zwart onderzoekt in haar werk ruimtes van  inter menselijk contact. Deze vertaalt zij naar tekeningen en video werken. Zij heeft wat je noemt een maatschappelijk geëngageerde kunstpraktijk, reflecterend op zowel kunsthistorische als relationele kwesties. Zwart is geïnteresseerd in sociale definities van empowerment en onafhankelijkheid, het Nederlandse koloniale verleden en persoonlijke verhalen in relatie tot de samenleving.

http://mariekezwart.nl

Gerelateerd:

Je Verdient HetZaaloverzicht Van hout en de dingen die voorbijgaan fotografie: Ab den Held


Bloed Suiker

Friday, September 1, 2017 - Sunday, October 22, 2017


Bloed Suiker

Bloed Suiker

Belangrijke thema’s in het werk van Patricia Kaersenhout zijn het kolonialisme en de slavernij en de gevolgen ervan die tot op de dag van vandaag voelbaar zijn. In haar werk geeft zij er uitdrukking aan. Enerzijds om namens zovelen een stem te laten horen. Anderzijds speelt ook de Caribische traditie een grote rol. De geschiedenis van voorouders wordt via het lichaam aan volgende generaties doorgegeven. Zo draagt ook Kaersenhout die ‘belichaamde herinneringen’ met zich mee. Haar werk is voor haar dé manier om die voorouders hun waardigheid terug te geven, die hen ooit op brute wijze ontnomen is.

Voor Cargo ontwikkelde zij een werk over dat onderbelichte Nederlandse slavernijverleden. In haar onderzoek stuitte zij al herhaaldelijk op de relatie tussen Nederlandse suikerproductie en de slavenhandel. Het stond voor haar vast dat de Nederlanden zich sinds de zestiende eeuw met een bloeiende suikerindustrie verrijkten ten koste van de levens van talloze slaaf gemaakten.

Kaersenhout zette met Bloed Suiker de beschouwer aan het denken en bracht de slavenhandel en de voelbare gevolgen ervan tot de verbeelding. De reeks bloeddoorlopen suikerkegels in de projectruimte stonden metafoor voor het aangedane leed. Op de wand werden we namen van slaaf gemaakten gewaar, die zich vlak voor de oversteek wisten vrij te kopen.

Publiek programma rond Bloed Suiker

1. Filmvertoning Sporen van Suiker (2017) van Ida Does

2. Kunstenaarsgesprek tussen Wendelien van Oldenborg, Charl Landvreugd en Patricia Kaersenhout

3. Black Heritage Tour per boot langs plekken in Amsterdam als 'suikerbakkers' en koopmanswoningen

http://www.pkaersenhout.com

Gerelateerd:

Patricia Kaersenhout


Rainbow Soulclub

Gerelateerd:

Rearrangement of Priorities #2


DEUCE

Friday, April 6, 2018 - Sunday, May 27, 2018


DEUCE door Naro Snackey

Check hier de trailer van het project, die Naro Snackey maakte i.s.m. Paulien Oltheten.

Multimedia-kunstenaar Naro Snackey is vanwege haar bi-culturele achtergrond gefascineerd door de persoonlijke geschiedenis van Indische Nederlanders. De lange reeks gesprekken die zij met Cargo’s curator voerde, leidde uiteindelijk tot DEUCE. Snackey onderzoekt hierin het dubbele-zijn van veel Indische Nederlanders als gevolg van een onverwerkte omgang met (de)kolonisering.

Voor haar zijn vooral persoonlijke geschiedenissen van belang en niet in de laatste plaats het systematisch wegmoffelen ervan in de vaderlandse geschiedenis. In DEUCE toont Snackey de discrepantie tussen dit persoonlijke verhaal en de nationale mythe die nog steeds domineert. Zij laat in Cargo de componenten van deze tegenpolen zien in hun onderlinge samenhang en vraagt aandacht voor de veelal verzwegen verhalen.

Tijdens het eerste publieke programma droeg Basje Boer een column voor, geïnspireerd door Snackey's DEUCE. De column kunt u hier teruglezen.

Het kunstenaarsgesprek tussen beeldend kunstenaars Naro Snackey, Tiong Ang en curator Christine van den Bergh (gemodereerd door freelance curator, schrijver en kunstcriticus Bert Steevensz) kunt u hier teruglezen.


DEUCE is gerealiseerd met de financiële steun van het Mondriaan Fonds!

http://www.narosnackey.comJennifer Tosch, Lia Gieling, Giovanni Finisie, Patricia KaersenhoutAbout Balta (1958 Marseille, France)

French but Holland based graphic designer/visual artist Balta (alias Anne-Marie Durand) notions like language, attitudes and habits which determines someone's identity, never can be taken for granted. Identifying somebody offers a quite personal look on somebody and his/her entire world and on her/his entire biotope. Naming and framing something in a particular way, after all also signifies looking dfferently to something or someone.

Balta explores in her work all possible  influence that play a part in some one's identity

Balta lives and en works in Amersfoort (NL)

http://www.baltainholland.nl


Benjamin Li


Benjamin's zelfgemaakte geluksgeld: 10000 BL

Verschillende vormen van identiteit, cultureel erfgoed, integratie en thuisgevoel zijn belangrijke thema's in het werk van Benjamin Li. Hij vindt inspiratie in het dagelijks leven, sociale media en persoonlijke gebeurtenissen. Het werk van Li functioneert als een spiegel en daarbij maakt hij gebruik van stereotypen en bestaande misverstanden.

http://benjaminli.nl/

Gerelateerd:

Je Verdient Het


Club Cargo


Cargo kan als non profit ruimte met behulp van clubleden een nog pnog beter programma garanderen.

Voor €25 per jaar is men lid van Club Cargo. Gouden lid worden (voor een hoger bedrag) kan natuurlijk ook.

Leden krijgen speciale aandacht!!

Lid worden kan door € 25 over te maken op rekeningnummer NL76TRIO0197956173 o.v.v. ‘lid Club Cargo’.

Yeh join the Club, be a Cargo-member!!Zaaloverzicht FERNWEH; beeld: Aatjan Renders


Sammy Baloji (DRC), Marjolijn Dijkman (NL), Maarten Vanden Eynde (B), Musasa (DRC), Georges Senga (DRC) en anderen


Lithium (L3) Maarten Vanden Eynde en Musasa

Lithium (L3) Maarten Vanden Eynde en Musasa


Annaleen Louwes


Annaleen Louwes (1959, Zevenhuizen)

Fernweh is het tweede project voor Cargo van Annaleen Louwens. Na Dusk in 2016 was haar nieuwste project te zien vanaf 21 september tijdens het UNSEEN-weekeinde van 2018. Fernweh staat voor het (onvervulde) verlangen naar het onbekende. Aanleiding voor dit project L was de recente dood van haar vader en de vragen over leven en dood die deze bij haar opriep. Louwes ging hiervoor indringend bij zichzelf te rade en tastte voorzichtig haat existentiële vragen af in relatie tot de wereld om haar heen.

Vanuit haar fascinatie voor de menselijke conditie koos Louwes intuïiief voor werk uit haar eigen archief en maakte ter aanvulling hierop nieuw werk, fotografie én 8 mm film. Met deze combinatie wilde zij een een sfeer van ambiguïteit, tijdelijkheid en onzekerheid oproepen in de vooronderstelling zo een onverwachte nieuwe werkelijkheid bloot te leggen.

Fernweh is financieel mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds

http://www.annaleenlouwes.nl

Gerelateerd:

DUSKPanelists and members of the public continue the discussion about political agency and the role of art and artists in raising awareness, over a hard-earned glass of wine.Pupils of Bride School Spaarndammerhout with Thierry Oussou, visiting the exhibition and attending the workshop with the artist.


Rearrangement of Priorities #2

Friday, March 8, 2019 - Saturday, March 23, 2019


Een Rainbow Soulclub cocktail met o.a. politiek, kunst, poëzie en kokosnoten.

De Rainbow Soulclub is een collectief, dat werkt vanuit inloophuis Blaka Watra van Stichting De Regenboog Groep, een organisatie die zich inzet voor Amsterdamse dak- en thuislozen en druggebruikers. De Rainbow Soulclub werd in 2005 opgericht door beeldend kunstenaars Saskia Janssen en George Korsmit, die samen met de Rainbow Soulclub wekelijkse ontmoetingen en samenwerkingen organiseren tussen kunstenaars, kunststudenten en cliënten van Blaka Watra. In de afgelopen 14 jaar hebben deze ontmoetingen een verscheidenheid aan activiteiten voortgebracht: schilderen, schrijven, publiceren, tekenen, pottenbakken, muziek opnemen, kostuums maken, actievoeren, tentoonstellingen organiseren en zelfs naar Ghana en Suriname reizen.

Onder de titel Rearrangement of Priorities #2 serveert de Rainbow Soulclub in Cargo haar nieuwste cocktail van politiek, schilderkunst, poëzie en kokosnoten.

www.rainbowsoulclub.com

www.instagram.com/rainbowsoulclub

Gerelateerd:

Rainbow Soulclubzaalaanzicht Undermined (fotografie: Matthijs Immink)

http://www.nataschalibbert.nl


Césare Pietroiusti


Césare Pietroiusti, bron foto: http://www.fondazionemorra.org

Césare Pietroiusti (1956, Rome, Italië) woont en werkt in Rome. Onder invloed van zijn opleiding tot psycholoog, is veel van zijn werk gerelateerd aan de psychologie van relaties binnen de kunsten. Tegelijkertijd doet Pietroiusti mee aan verschillende socialen projecten, die hij niet zozeer beschouwt als gescheiden werelden, maar als onderdeel van zijn oeuvre.

Gerelateerd:

Je Verdient Het


Cargo in Context


Cargo in Context
De Bonte Zwaan
Haparandadam 7-B8, 1013 AK Amsterdam
The Netherlands
e: info@cargoincontext.or
w: www.cargoincontext.org

m:+ 31 (0)6 21439157

Facebook: www.facebook.com/cargoincontext/

Instagram: www.instagram.com/cargoincontext/

Openingstijden
Donderdag - Vrijdag 12.00 - 17.00 uur
Zaterdag 13.30 - 17.30 uur Zondagen als er een publiek programma is 13.30 - 17.30 uur

Bereikbaarheid:
- Cargo is bereikbaar met eigen vervoer; er is doorgaans voldoende (betaalde) parkeerruimte; op zondagen vrij parkeren! De parkeercode is 18409.
- Vanaf Amsterdam CS voor het Victoria Hotel stopt bus 48, waar vandaan de halte Danziger Bocht | Koivistokade op 5 minuten lopen van De Bonte Zwaan en Cargo ligt.

Rechtspersoon Cargo in Context
Cargo in Context is een Stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 52096939

Cargo-bestuur:
Paul ’t Hart, hoogleraar Bestuurskunde UU(voorzitter)
Marjolijn Bronkhuyzen, sector man. mark. EYE Museum
Joseefke Brabander, Fac. dir. Akademie voor Bouwkunst

Lia Gieling, initiator | curator (secretaris); zij heeft tevens de artistieke leiding; vanaf 1 september part time geassisteerd door Marleen Schans (MA kunstegeschiedenis)

Opening Smoke and Mirrors, een project van Maurice Bogaert© Aatjan Renders

Patricia Kaersenhout (1966)

Beeldend kunstenaar/cultureel activist/womanist. Uit Surinaamse ouders geboren in Nederland, onderneemt Patricia Kaersenhout al vele jaren een artistieke reis, waarin ze de betekenis en gevolgen onderzoekt van de onzichtbaarheid van de Afrikaanse diaspora en het (post)kolonialisme in relatie tot haar opvoeding in een West-Europese cultuur. Rode draad in haar werk zijn de vragen die zij erin oproept over veranderingen binnen de huidige Afrikaanse diaspora met betrekking tot feminisme, seksualiteit, racisme en de geschiedenis van de slavernij. Kaersenhout exposeert regelmatig in binnen- en buitenland. Verder geeft ze regelmatig lezingen over haar werk in relatie tot de-colonial theory en is verbonden aan de de-colonial summerschool in Middelburg.

Kaersenhout woont en werkt in Amsterdam

http://www.pkaersenhout.com

Gerelateerd:

Bloed SuikerEen volle boot tijdens een college van stedenbouwkundige Ton Schaap